Quy trình bảo trì (bảo dưỡng), định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi sẽ xây dựng một qui trình bảo trì hệ thống cụ thể và hợp lý cho hệ thống mạng máy tính của khách hàng, với nội dung công việc như sau: Đối với hệ thống: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các thành phần hệ thống: cơ sở hạ tầng mạ…

Bảo trì hệ thống CNTT

Tại sao phải bảo trì hệ thống mạng Như chúng ta đã biết, Mộthệ thống mạngdù lớn hay nhỏ nếu không được bảo trì thường xuyên sẽ rất khó quản trị cũng như khắc phục những sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động.Chính vì vậy, ngay từ bước chuẩn bị tri…