Phần mềm quản lý nhân sự

a. Chi tiết chức năng phần mềm Quản lý nhân sự Quản lý sơ yếu lý lịch nhân viên của bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất với các thông tin sau: Mã số nhân viênNguyên quánTrực tiếp sản xuấtHọNơi thường trúĐơn vị /Phòng banTênNơi tạm trúTổNgày sin…

Phần mềm quản lý khách hàng CRM

CRM hay phần mềm CRM đang là những từ khoá hot được dùng thường xuyên trong các cuộc trao đổi về quản lý ở doanh nghiệp. Ấn tượng đầu tiên khi nói về CRM là nó liên quan đến việc sử dụng công nghệ để quản lý thật tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với…

Các chức năng cơ bản của một hệ thống ERP

a. Quản lý nhân sự tiền lương Quản lý tổ chức đơn vị đa cấp, dễ thực hiện các nghiệp vụ tổ chức thành lập mới các đơn vị cũng như giải thể, sát nhập, chia tách các đơn vị.Quản lý hồ sơ nhân sự từ thông tin cơ bản đến lý lịch chi tiết.Quản lý chấm côn…

CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP

Ai quan tâm đến quản trị CNTT (IT-Governance) Đó là một câu hỏi quan trọng dành cho nhà quản lý CNTT. Bởi gần như thông tin của công việc quản lý và quản trị đang nằm trên nền hệ thống CNTT. Các đối tượng quan tâm là: 1) Ban giám đốc Ở góc độ ban giá…

Chiến lược CNTT

Phát triển chiến lược CNTT Để đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả, cần hiểu trạng thái của doanh nghiệp và Công nghệ thông tin (IT), đặt mục tiêu rõ ràng cũng như đánh giá thực tế nhu cầu và tính kịp thời của việc áp dụng các công nghệ nhất định. …

Dịch Vụ Xây Dựng Chiến Lược CNTT

I. Nội Dung Dịch Vụ Xây Dựng Chiến Lược CNTT (IT) Kiến trúc doanh nghiệp (EA). Sẽ giúp nhà lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay doanh nghiệp chính phủ có một cái nhìn toàn diện về bức tranh doanh nghiệp hiện tại, các ứng dụng định v…

Quản trị công nghệ thông tin

Quản trị công nghệ thông tin là gì ? Có rất nhiều định nghĩa và quan điểm về quản trị CNTT đã được đưa ra bởi các tổ chức cũng như các cá nhân có kinh nghiệm trên thế giới, ở đây người viết xin đưa ra một định nghĩa dựa trên hiểu biết của mình và các…