Quy trình quản lý tài sản thông thường của các doanh nghiệp

TSCĐ là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và…

Phần mềm quản lý tài sản

1. Danh mục tài sản 2. Tra cứu tài sản 3. Thống kê tài sản 4. Phân loại tài sản 5. Quản lý tài sản theo đơn vị sử dụng tài sản 6. Quản lý nhà cung cấp và nhà sản xuất tài sản…

So sánh mã vạch 1D và 2D

Mã vạch 1D và 2D khác nhau như thế nào?Có hai loại mã vạch chung: một chiều (1D hoặc tuyến tính) và hai chiều (2D). Chúng được sử dụng trong các loại ứng dụng khác nhau và trong một số trường hợp được quét bằng các loại công nghệ khác nhau. Sự khác b…