Tin tức

Quy trình quản lý tài sản thông thường của các doanh nghiệp

TSCĐ là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao động chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và…

Tổng quan về tích hợp hệ thống

1. Khái niệm Tích hợp hệ thống tiếng Anh là System Integration – SI. Trong kỹ thuật, nó được hiểu đơn giản là kết nối một chuỗi các hệ thống con với những tính năng khác nhau vào một hệ thống lớn. Những kết nối này đảm bảo các hệ thống con được gắn k…

Quản lý dự án phần mềm

Quản lý dự án phần mềm là tập hợp các công việc được thực hiện bởi một tập thể (có thể có chuyên môn khác nhau, thực hiện công việc khác nhau, thời gian tham gia dự án khác nhau) nhằm đạt được một kết quả như dự kiến, trong thời gian dự kiến, với một…

Cơ bản về quy trình phát triển phần mềm

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì ? Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Các thuật ngữ tương tự là vòng đời phần …

Tình huống kiểm thử (Test case)

1. Khái niệm Test Cases (TCs) là gì? Test Cases là 1 tập hợp các trường hợp điều kiện theo đó mà Tester có thể dựa vào nó để xác định liệu 1 ứng dụng, hệ thống phần mềm hoặc là 1 trong các tính năng của nó có hoạt động như mong muốn cần làm hay không…

Kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)

1.Tổng quát 1.1 Định nghĩa Một kế hoạch kiểm thử dự án phần mềm (test plan) là một tài liệu mô tả các mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, và tập trung vào nỗ lực kiểm thử phần mềm. Quá trình chuẩn bị test plan là một cách hữu ích để suy nghĩ tới…

Khái quát về kiểm định chất lượng phần mềm

Trước khi tìm hiểu một quy trình kiểm tra phần mềm cơ bản, ta cần hiểu hai khái niệm sau: Test Case và Test Script. Test Case Một Test Case có thể coi nôm na là một tình huống kiểm tra, được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn yêu cầu đặt …

CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP

Ai quan tâm đến quản trị CNTT (IT-Governance) Đó là một câu hỏi quan trọng dành cho nhà quản lý CNTT. Bởi gần như thông tin của công việc quản lý và quản trị đang nằm trên nền hệ thống CNTT. Các đối tượng quan tâm là: 1) Ban giám đốc Ở góc độ ban giá…

Robot nhập liệu văn phòng còn gọi là Office Robot

RPA là gì ? RPA (Robotic Process Automation) là khái niệm chỉ Robot phần mềm trong máy tính thay thế lao động trí óc thực hiện tự động các công việc bàn giấy (chủ yếu là công việc có logic cố định).Khái niệm RPA bắt đầu được sử dụng ở Nhật Bản năm 20…

Số hóa là gì ?

Số hóalà hình thức hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thốngkỹ thuật số. Ví dụ như số hóa tài liệu dạng giấy với nhiều khổ cỡ, xuất ra nhiều dạng tập tin khác nhau như tif, jpg, pdf, bmp. Hoặc số hóa truyền hìnhchuyển đổi từ phát són…
Xem thêm