Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 4

IV.Phương án triển khai(continue) Cấu hình Superscope Backup & Restore DHCP database Mục đích: -Đảm bảo an toàn cho database của DHCP Server -Khắc phục nhanh sự cố xảy ra đối với database của DHCP Server Cách thực hiện:-Tạo ra một folder chứa …

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 3

IV.Phương án triển khai A.Bảng phân hoạch IP: B.Thiết kế và xây dựng sơ đồ hệ thống:1.Thiết kế và xây dựng Domain Xây dựng cấu trúc Active Directory Chức năng của Domain Controller: MáyDCgiúp quản lý các đối tượng như domain, ou, group, user, máy in,…

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 2

III.Giải pháp A.Thiết kế logic và thiết kế vật lý -Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quản lý tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng.-Có tấc cả 5 server, trên mỗi server chạy các dich vụ khác nhau đ…

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 1

I.GIỚI THIỆU DỰ ÁNII.PHÂN TÍCH YÊU CẦU A.Thông tin và yêu cầu của khách hàng B.Thông tin qua khảo sát thực tếIII.GIẢI PHÁP A.Thiết kế logic và thiết kế thực tế B.Lựa chọn thiết bị và công nghệ C.Chi phí D.Đường truyền kết nốiIV.PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI …