Các lưu ý khi triển khai Robot văn phòng

1. Chuẩn bị Trước hết, RPA không cướp đi công việc của con người, mà nó được tạo ra để hỗ trợ con người trong công việc. Khi những công việc đơn giản có tính lặp lại được giao phó cho robot thực hiện, con người có thể tập trung vào những công việc đò…

Triển khai Robot nhập liệu văn phòng

Các lợi ích khi triển khai Robot nhập liệu văn phòng 1. Nâng cao hiệu suất và tự động hóa các công việc văn phòng. Như đã nói ở trên, RPA có thể thay thế con người thực hiện các công việc văn phòng. Lợi ích lớn của RPA là ai cũng có thể dễ dàng áp dụ…

Robot nhập liệu văn phòng còn gọi là Office Robot

RPA là gì ? RPA (Robotic Process Automation) là khái niệm chỉ Robot phần mềm trong máy tính thay thế lao động trí óc thực hiện tự động các công việc bàn giấy (chủ yếu là công việc có logic cố định).Khái niệm RPA bắt đầu được sử dụng ở Nhật Bản năm 20…