Các yếu tố quyết định thành công của Facebook marketing

Khái niệmFacebook Marketing là gìcó lẽ không còn gì xa lạ với tất cả chúng ta. Tôi có thể khẳng định rằng làm Facebook Marketing đóng góp một phần quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp. Nhiều năm qua Facebook đã có rất nhiều sự thay đổi kể từ…

Các chỉ số đo lường chiến dịch quảng cáo Facebook

1. Kết quả(results) Kết quả là tổng số lần chiến dịch của bạn có thể nhận được kết quả mong muốn. Có thể nói đây là chỉ số quan trọng nhất của mỗi chiến dịch. Điều này sẽ thay đổi dựa trên loại chiến dịch và mục tiêu bạn đã đặt. Thường sẽ là một chỉ …