Các bước xây dựng chiến lược marketing online

1. Xác định mục tiêu cho chiến lược marketing online Trong Marketing thì mỗi chiến dịch quảng cáo đều có mục tiêu cụ thể khác nhau. Xét về mặt tổng quát mà nói thì mỗi chiến dịch quảng cáo sẽ có 1 trong 4 loại mục tiêu sau: Mục tiêu thông tin: Truyền…

Khái quát về Marketing Online

1. Marketing Online là gì? Đối với công việc Marketing: ở đâu có khách hàng, ở đó sẽ có tiếp thị. Ngày nay, sự bùng nổ của Internet khiến con người chúng ta trở nên kết nối hơn. Bạn thấy người người, nhà nhà kết nối Internet, và khách hàng của bạn cũ…