Tình huống kiểm thử (Test case)

1. Khái niệm Test Cases (TCs) là gì? Test Cases là 1 tập hợp các trường hợp điều kiện theo đó mà Tester có thể dựa vào nó để xác định liệu 1 ứng dụng, hệ thống phần mềm hoặc là 1 trong các tính năng của nó có hoạt động như mong muốn cần làm hay không…

Kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)

1.Tổng quát 1.1 Định nghĩa Một kế hoạch kiểm thử dự án phần mềm (test plan) là một tài liệu mô tả các mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận, và tập trung vào nỗ lực kiểm thử phần mềm. Quá trình chuẩn bị test plan là một cách hữu ích để suy nghĩ tới…

Các mô hình xây dựng quy trình kiểm thử

Mô hình truyền thống CMMI và mô hình phát triển thác nước Một thực tế phổ biến trong kiểm thử phần mềm đó là các kiểm thử được thực hiện bởi một nhóm các Tester độc lập sau khi các chức năng được phát triển và trước khi nó được chuyển tới khách hàng.…

Các loại hình kiểm thử phổ biến

Kiểm thử cài đặt Một kiểm thử cài đặt đảm bảo rằng hệ thống được cài đặt đúng và hoạt động tại phần cứng thực tế của thiết bị. Kiểm thử khả năng tương thích Một nguyên nhân phổ biến của lỗi phần mềm (thực tế hay nhận thức) là thiếu khả năng tương thí…

Các mức độ kiểm thử (testing level)

Kiểm thử thường xuyên được nhóm lại theo địa điểm chúng được thêm vào trong quá trình phát triển phần mềm, hoặc do mức độ đặc hiệu của kiểm thử. Các cấp chính trong quá trình phát triển theo quy định của hướng dẫn SWEBOK là đơn vị, kiểm thử hội nhập,…

Các phương pháp kiểm thử phần mềm phổ biến

Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm có rất nhiều các phương pháp được áp dụng hiện nay. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 phương pháp cơ b ản được áp dụng một cách phổ biến và rộng rãi nhất cùng với các ưu điểm và nhược điểm của nó, đó là: …

Khái quát về kiểm định chất lượng phần mềm

Trước khi tìm hiểu một quy trình kiểm tra phần mềm cơ bản, ta cần hiểu hai khái niệm sau: Test Case và Test Script. Test Case Một Test Case có thể coi nôm na là một tình huống kiểm tra, được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn yêu cầu đặt …