Ứng dụng của truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong các lĩnh vực

1. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm Thực phẩm hay còn được gọi là thức ăn là bất kỳ vật phẩm nào, bao gồm các chất mà con người và động vật có thể ăn hay uống được. Mục đích của việc sử dụng thực phẩm là thu nạp các chất dinh dưỡng nhằm nuôi dưỡng cơ th…

Triển khai giải pháp khai truy xuất nguồn gốc

Quy trình triển khai truy xuất nguồn gốc – Bước 1: Tiến hành khảo sát về quy trình sản xuất sản phẩm từ trang trại đến khi sản phẩm ra thị trường. – Bước 2: Lên quy trình thực hiệntruy xuất nguồn gốcsao cho phù hợp với quy trình hoạt động và các quy …

Truy xuất nguồn gốc và lợi ích

1. Truy xuất nguồn gốc là gì ? Truy xuất nguồn gốclà khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm thông qua tất cả các giai đoạn từ tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối ra thị trường. Một số nước trên thế giới đ…