GIỚI THIỆU

1. Quản Lý CNTT

a. Tư vấn chiến lược quản lý CNTT

 • Tư vấn khảo sát và lựa chọn công nghệ
 • Tư vấn giải pháp tích hợp phần mềm, phần cứng.
 • Tư vấn giám sát, lựa chọn đối tác và triển khai dự án CNTT.

b. Thiết kế hệ thống CNTT

 • Thiết kế hệ thống máy chủ, đám mây, giải pháp sao lưu dự phòng.
 • Thiết kế hệ thống mạng máy tính, giải pháp bảo mật, mạng wifi.

c. Bảo trì hệ thống CNTT

 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống phần mềm.
 • Bảo trì hệ thống mạng máy tính, hệ thống wifi.
 • Cung cấp giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu.

d. Thiết kế web

 • Website doanh nghiệp
 • Website bán hàng

e. Cung cấp dịch vụ Email cho doanh nghiệp

 • GSUITE : giải pháp mail của Google
 • OUTLOOK: giải pháp mail của Microsoft
 • Mail server riêng và chung cho doanh nghiệp

2. Chuyển đổi số

a. Tư vấn số hóa doanh nghiệp

 • Khảo sát đánh giá khả năng số hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng kế hoạch và xác định nguồn lực thực hiện số hóa doanh nghiệp 
 • Tư vấn tìm kiếm lựa chọn giải pháp.
 • Triển khai giải pháp số hóa doanh nghiệp
 • Triển khai hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP) : ERP là một mô hình cụ thể trong xu hướng số hóa doanh nghiệp đã có lịch sử lâu dài trước khi định nghĩa số hóa xuất hiện.

b. Giải pháp truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa

c. Robot nhập liệu cho văn phòng

d. Phần mềm ERP

e. Phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp

 • Phần mềm quản lý kho
 • Quản lý tài sản doanh nghiệp trên tại nhiều chi nhánh.
 • Quản lý tài sản lưu động và cố định bằng công nghệ mã vạch.

f. Phần mềm quản lý bán hàng

 • Bán hàng online và offline (POS) kết hợp.
 • Hệ thống bán hàng đa điểm, chung kho.
 • Phần mềm bán hàng tích hợp theo yêu cầu: tích hợp hệ thống kho, tích hợp CRM, tích hợp hóa đơn điện tử.

3. Gia Công Phần Mềm

a. Tư vấn quản lý dự án CNTT

 • Dự án phát triển phần mềm
 • Dự án xây dựng hệ thống CNTT
 • Dự án triển khai hệ thống CNTT

b. Kiểm định chất lượng hệ thống CNTT

 • Xây dựng và thẩm định quy trình phát triển và tích hợp hệ thống CNTT
 • Xây dựng và thực hiện kiểm thử phần mềm, phần cứng
 • Phát triển kỹ thuật kiểm thử cho hệ thống CNTT
 • Kiểm tra an toàn an ninh thông tin.
 • Tư vấn xây dựng và quy hoạch nhân sự kiểm thử.

c. Phát triển ứng dụng phần mềm

 • Thiết kế website: Tên miền, Web hosting , CDN
 • Windows 
 • Android
 • iOS
 • Xây dựng API service.

d. Tích hợp hệ thống phần mềm

 • Thiết kế giao thức kết nối dữ liệu
 • Phát triển giao diện tích hợp API
 • Tích hợp hệ thống phần mềm.

4. Dịch vụ quảng bá trực tuyến (Online Marketing)

a. Tư vấn xây dựng kế hoạch quảng bá online và nhận dạng thương hiệu.

b. Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO Google)

c. Quảng cáo trên mạng xã hội Facebook

d. Email Marketing

 

5. KHÁCH HÀNG

Sikiwis – France

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Thái Bình Dương

Hệ Thống Y Khoa Phúc Khang Đà Nẵng

Cyber Alpha Tech – US

Công Ty Cổ Phần May Vinatex Đức Phổ

Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng

Asia Nexus – US

Tam Gia Thịnh

Công Ty Cổ Phần Dưỡng Khí Đà Nẵng

Công Ty TNHH Công Nghệ Thành Tài

Công Ty TNHH Giải Pháp Tự Động Điện

EasyRider Private Day Trips

LAD Fashion – Russia

Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Thiên An Solar

ĐỐI TÁC

Polycom

Aver Media

Công ty TNHH Kỹ Thuật BKLOGY

GTV SEO

IOT Viet