CHIẾN LƯỢC ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP

Ai quan tâm đến quản trị CNTT (IT-Governance)

Đó là một câu hỏi quan trọng dành cho nhà quản lý CNTT. Bởi gần như thông tin của công việc quản lý và quản trị đang nằm trên nền hệ thống CNTT. Các đối tượng quan tâm là:

1) Ban giám đốc

Ở góc độ ban giám đốc của doanh nghiệp thì họ qua tâm: Mục tiêu của IT có alignment với mục tiêu của kinh doanh; Chiến lược của IT có alignment với mục tiêu của doanh nghiệp; Những kết quả chính mà IT tạo ra là gì?; Và các chỉ số đo lường kết quả đang nói lên điều gì?

2) Quản lý các bộ phận nghiệp vụ

Ở góc độ quản lý của các bộ phận nghiệp vụ thì họ quan tâm: IT hiểu được nhu cầu của hoạt động kinh doanh? IT tạo ra giá trị gì cho hoạt động kinh doanh? Và IT quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh như thế nào?

3) Quản lý CNTT

Người quản lý CNTT (Có thể CIO hoặc IT Director hoặc IT Manager tuỳ vào doanh nghiệp) quan tâm rằng: Quá trình chuyển giao sản phẩm, dịch vụ có hoạt động dưới dịch vụ CNTT đáp ứng yêu cầu của kinh doanh?

4) IT Audit

IT Auditor có thể đến từ một thành viên nội bộ, hoặc một tổ chức độc lập bên ngoài. Ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chức năng được ưu tiên audit là Bộ phận tài chính và CNTT. Bận tâm của họ là: Liệu những gì mà IT đang triển khai, vận hành có đúng với chính sách, quy trình, mục tiêu,…?

5) Risk và Compliance

Ban kiểm soát rủi ro, và compliance quan tâm là hoạt động của IT có tuân thủ chính sách của doanh nghiệp, chính sách của IT? Và các hoạt động của IT đối diện với rủi ro nào tiềm tàng, và chiến lược cụ thể để phản ứng với những rủi ro mới? Chấp nhận, hoặc chuyển giao cho người khác, hoặc được ra kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro đó điễn ra,..?

Công việc quản trị CNTT (IT-Governance) là công việc mà các nhà quản lý CNTT đang làm hằng ngày. Chỉ có điều mức độ bạn làm ở cấp độ nào mà thôi.

Ngoài việc đảm bảo hệ thống CNTT chạy trơn tru thì nhà quản lý CNTT cần phải tập trung vào mối bận tâm của khách hàng của bạn. Bởi khách hàng ở trên quyết định sự tồn tại, tiếng nói của chính phòng CNTT!

COBIT 5 là framework khá trưởng thành giúp các nhà quản lý CNTT nhìn bức tranh thổng thể hoạt động quản trị CNTT, giúp bạn biết được business cần gì từ IT, giúp bạn biết được cách thức phát triển mục tiêu IT alignment với mục tiêu kinh doanh, giúp bạn biết được nên phát triển chiến lược CNTT theo hướng nào thì phù hợp,…

Bình luận bài viết