Giải pháp email của Microsoft – Office 365

Uy tín và thương hiệu được hình thành từ nhiều yếu tố và trải qua khoảng thời gian nhất định. Một trong các công cụ có thể xây dựng Uy tín & Thương hiệu doanh nghiệp từ Tên miền (Domain) và Giải pháp email doanh nghiệp đang sử dụng.

Một trong những giá trị to lớn Office 365 Business Premium mang tới khách hàng là Giải pháp email chuyên nghiệp với tên miền riêng (Domain). *Tặng kèm miễn phí 1 năm đầu tiên chi phí thuê tên miền. 

Thích ứng với kiểu làm việc của bạn

Exchange giúp bạn cộng tác trên các tài liệu quan trọng và cung cấp cho bạn hộp thư đến ưu tiên để ưu tiên những thư quan trọng, cũng như thích ứng với kiểu làm việc của bạn, giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

Exchange 2016 on a Windows tablet PC

Hộp thư đến thông minh

Nhận quyền truy nhập vào hộp thư đến cá nhân hóa hơn với các tính năng hữu ích cùng cách thức xem và tương tác với email thông minh hơn, khoa học hơn. Các cải tiến về tìm kiếm mang lại cho bạn kết quả hoàn thiện hơn và nhanh hơn. Với Phần bổ trợ, bạn có được khả năng mở rộng và tùy chỉnh mạnh mẽ, giúp kết nối bạn với các dịch vụ hiện đại và các ứng dụng dòng nghiệp vụ nội bộ.

a closeup of an Exchange 2016 inbox

Khả năng lập lịch mạnh mẽ

Sắp xếp thời gian của bạn với hệ thống lập lịch cung cấp nhiều tính năng ngoài việc lên lịch cơ bản cho các cuộc hẹn và cam kết. Tự động ghi lại các sự kiện từ email, như các chuyến bay và đặt chỗ khách sạn, đồng thời, nhận các đề xuất về địa điểm họp dựa trên vị trí của bạn.

An Exchange calendar that shows flight details and other appointments and events

Tìm hiểu thêm về Exchange 

https://youtube.com/watch?v=DoRRkYlgTjI%3Ffeature%3Doembed

Chia sẻ cùng tôi cảm nhận của bạn về Exchange, Office 365 nhé.

Bình luận bài viết