Quy trình thiết kế Website

Bạn có thể hình dung về toàn bộ các bước trong quy trình thiết kế và xây dựng một trang web tại công ty chúng tôi như sau: Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, thông tin từ khách hàng Ghi nhận các yêu cầu về tính năng của trang webGhi nhận các yêu cầu về mỹ th…

Quy trình bảo trì (bảo dưỡng), định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi sẽ xây dựng một qui trình bảo trì hệ thống cụ thể và hợp lý cho hệ thống mạng máy tính của khách hàng, với nội dung công việc như sau: Đối với hệ thống: - Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các thành phần hệ thống: cơ sở hạ tầng mạ…

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 4

IV.Phương án triển khai(continue) Cấu hình Superscope Backup & Restore DHCP database Mục đích: -Đảm bảo an toàn cho database của DHCP Server -Khắc phục nhanh sự cố xảy ra đối với database của DHCP Server Cách thực hiện:-Tạo ra một folder chứa …

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 3

IV.Phương án triển khai A.Bảng phân hoạch IP: B.Thiết kế và xây dựng sơ đồ hệ thống:1.Thiết kế và xây dựng Domain Xây dựng cấu trúc Active Directory Chức năng của Domain Controller: MáyDCgiúp quản lý các đối tượng như domain, ou, group, user, máy in,…

Thực hiện dự án thiết kế hệ thống CNTT doanh nghiệp 2

III.Giải pháp A.Thiết kế logic và thiết kế vật lý -Công ty cần xây dựng 1 hệ thống mạng theo mô hình domain để quản lý tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị hệ thống mạng.-Có tấc cả 5 server, trên mỗi server chạy các dich vụ khác nhau đ…

Thiết kế hệ thống CNTT

Với các chuyên gia tư vấn, thiết kế hệ thống CNTT có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi sẽ phân tích hiện trạng và đưa ra thiết kế hệ thống theo các phương án khả thi theo yêu cầu của khách hàng. 1. Tư vấn thiết kế hệ thông CNTT mới: Tư vấn…

Chiến lược CNTT

Phát triển chiến lược CNTT Để đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả, cần hiểu trạng thái của doanh nghiệp và Công nghệ thông tin (IT), đặt mục tiêu rõ ràng cũng như đánh giá thực tế nhu cầu và tính kịp thời của việc áp dụng các công nghệ nhất định. …

Dịch Vụ Xây Dựng Chiến Lược CNTT

I. Nội Dung Dịch Vụ Xây Dựng Chiến Lược CNTT (IT) Kiến trúc doanh nghiệp (EA). Sẽ giúp nhà lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay doanh nghiệp chính phủ có một cái nhìn toàn diện về bức tranh doanh nghiệp hiện tại, các ứng dụng định v…

Quản trị công nghệ thông tin

Quản trị công nghệ thông tin là gì ? Có rất nhiều định nghĩa và quan điểm về quản trị CNTT đã được đưa ra bởi các tổ chức cũng như các cá nhân có kinh nghiệm trên thế giới, ở đây người viết xin đưa ra một định nghĩa dựa trên hiểu biết của mình và các…